Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CNSH CP CỔ ĐÔNG VŨ ĐỨC NGỮ

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CNSH CP CỔ ĐÔNG VŨ ĐỨC NGỮ

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

ÔNG VŨ ĐỨC NGỮ

Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

– Họ tên chủ sở hữu: Vũ Đức Ngữ

– Số đăng ký sở hữu: 030100828,  ngày cấp: 30/04/1975

– Địa chỉ: 22 lô 3 ngõ 166 Chùa Hàng, Hải Phòng

– Số lượng cổ phần sở hữu: 3.200 Cổ phần

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định pháp luật

Mọi chi tiết xin liên hệ

Tổ thư ký –Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Số 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

SĐT: 02253.841034

Bài viết liên quan

  • TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
  • Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022
  • Báo thường niên năm 2021
  • Thông báo về ngày ĐKCC cho việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022