Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Tin tức – Sự kiện

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship        Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã CK: VNA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến…

Xem thêm