Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CNSH CP CỔ ĐÔNG Phạm Thị Thuý Nga

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN BÀ PHẠM THỊ THÚY NGA Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau: – Họ tên chủ sở hữu: Phạm Thị Thúy Nga –…

Xem thêm

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi các quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tải file đính kèm phía dưới 1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 2. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 3. Báo cáo của Hội đồng…

Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã CK: VNA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại…

Xem thêm

Thông báo về ngày ĐKCC cho việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022) Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP Tên giao dịch: VINASHIP Trụ sở chính: 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng Điện thoại:…

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN ÔNG NGUYỄN HỮU THẮNG Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau: – Họ tên chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Thắng – Số đăng…

Xem thêm