Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN ÔNG PHẠM VĂN BÌNH Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau: – Họ tên chủ sở hữu: Phạm Văn Bình – Số đăng…

Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship        Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã CK: VNA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến…

Xem thêm
Tháng Hai 19, 2021 Thông báo cổ đông, Tin công ty

Thông báo về ngày ĐKCC cho việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021) Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP Tên giao dịch: VINASHIP Trụ sở chính: 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng Điện thoại:…

Xem thêm