Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Ngành nghề kinh doanh
MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
5012 (CHÍNH) Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.
5224 Bốc xếp hàng hóa.
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển, Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Dịch vụ giao nhận, nâng cẩu, kiểm đếm háng hóa. Dịch vụ khai thuê hải quan. Dịch vụ môi giới thuê tàu biển (không bao gồm thủy thủ đoàn). Môi giới  hàng hải. Dịch vụ logistics. Dịch vụ môi giới vận tải. Dịch vụ vận tải đa phương thức (không bao gồm kinh doanh vận tải hàng không và hoạt động hàng không chung). Đại lý container. Khai thác cảng, biển.

7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động (không bao gồm cung ứng lao động cho các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động).
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Chi tiết: Khách sạn. Nhà  khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.  Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự.

8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.

4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.

3315 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe  máy và xe có động cơ khác).
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá).
5022 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.
4520 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.
4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.
4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
4730 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (trừ hoạt đông môi giới bảo hiểm).
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt.
5225 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.
5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.