Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

ÔNG PHẠM VĂN BÌNH

Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

– Họ tên chủ sở hữu: Phạm Văn Bình

– Số đăng ký sở hữu: 030590774,  ngày cấp: 30/04/1975

– Địa chỉ: Số 1 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng

– Số lượng cổ phần sở hữu: 3200 Cổ phần

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định pháp luật

Mọi chi tiết xin liên hệ

Tổ thư ký –Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Số 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

SĐT: 02253.841034

Kính báo!

Bài viết liên quan

  • THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN
  • LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TRỤ SỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY
  • Báo cáo tài chính Quý II năm 2021
  • Công tác phòng chống dịch Virus Corona tại Công ty CP VTB Vinaship
  • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021