Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Chuyên mục khác / Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã CK: VNA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội), như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian: 08h00, Thứ sáu, ngày 20 tháng 05 năm 2022.

– Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà khách Hải Quân – Số 5 Lý Tự Trọng, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng

2. Nội dung chính tại Đại hội:

– Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, BĐH

– Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

– Sửa đổi Điều lệ Công ty

– Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

– Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

3. Các vấn đề khác:

3.1. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/04/2022.

3.2. Đăng ký tham dự: Để tổ chức Đại hội thành công và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác, nộp hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát) với Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 18/05/2022 theo các cách sau: Điện thoại về số 0225.3841034/Gửi thư hoặc fax Giấy uỷ quyền theo mẫu qua số 0225.3842271/ Gửi email đến địa chỉ: sandp@vinaship.com.vn.

3.3. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự cần mang theo CMND/ CCCD/ hộ chiếu, thông báo mời họp, giấy ủy quyền bản gốc (Nếu là người nhận ủy quyền. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền) LINK TẢI GIẤY ỦY QUYỀN 

3.4. Toàn bộ tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Chương trình Đại hội; các báo cáo của HĐQT, BKS và BĐH;  mẫu hồ sơ tự ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quy chế Đại hội, quy chế bầu cử; cùng các tài liệu liên quan khác) được đăng tải tại mục “Thông báo cổ đông” trên website Công ty: www.vinaship.com.vn

Quý vị cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức đại hội theo thông tin ở mục 3.2 ở trên để được hỗ trợ thêm nếu cần.

Lưu ý:

– Do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp nên thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể thay đổi, vậy kính đề nghị các  Quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin trên website: www.vinaship.com.vn .– Khuyến nghị Quý cổ đông có các triệu chứng ho, sốt, khó thở nên ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Trân trọng kính mời./.

 * Thông báo này sẽ thay cho thư mời đối với Quý cổ đông nào không nhận được Thư mời tham dự Đại hội do thay đổi địa chỉ, hoặc địa chỉ đăng ký không rõ ràng.

Bài viết liên quan

  • THƯ CHÚC TẾT QUÝ MÃO 2023 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
  • THƯ CHÚC TẾT QUÝ MÃO CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG VIỆT NAM – VIMC
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022
  • Thông báo chào bán đường xích neo tàu biển cũ
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022