Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Tin tức - Sự kiện / Tin công ty / Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tàu Mỹ Thịnh. Để biết chi tiết về tiêu chí lựa chọn, để nghị các tổ chức đấu giá xem “Thông báo” ở đường link dưới đây:

LINK DOWNLOAD THÔNG BÁO

Bài viết liên quan

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022
  • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  • TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
  • Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022