Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông / TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin gửi đến các Quý vị cổ đông tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021; để xem toàn bộ tài liệu và dự thảo Điều lệ, Quy chế kính đề nghị các Quý vị cổ đông ấn vào đường link dưới đây:

TẢI VỀ TÀI LIỆU ĐHCĐ 2021

TẢI VỀ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ QUY CHẾ

 

Bài viết liên quan

  • Công tác phòng chống dịch Virus Corona tại Công ty CP VTB Vinaship
  • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  • Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
  • Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020