Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông / TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin gửi đến các Quý vị cổ đông tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021; để xem toàn bộ tài liệu và dự thảo Điều lệ, Quy chế kính đề nghị các Quý vị cổ đông ấn vào đường link dưới đây:

TẢI VỀ TÀI LIỆU ĐHCĐ 2021

TẢI VỀ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ QUY CHẾ

 

Bài viết liên quan

  • THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN
  • LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TRỤ SỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY
  • THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN
  • Báo cáo tài chính Quý II năm 2021
  • Công tác phòng chống dịch Virus Corona tại Công ty CP VTB Vinaship