Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Tin tức - Sự kiện / Tin công ty / Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020
Tháng Mười Một 4, 2020 admin Tin công ty, Tin tức - Sự kiện

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship đã tổ chức họp Đai hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 19/05/2020 với những nội dung chính như sau:

  • Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, TGĐ
  • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
  • Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
  • Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Để tải NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 , kính đề nghị Quý cổ đông ấn vào dòng chữ dưới đây:

LINK TẢI NQ VÀ BB ĐẠI HỘI

Bài viết liên quan

  • Thông báo về ngày ĐKCC cho việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2020
  • Hoạt động thể thao giao lưu bóng đá trong nội bộ Công ty Vinaship mừng Năm mới và chào mừng Đại hội Đảng
  • Thông báo chấm dứt hoạt động CN Công ty CP VTB Vinaship-Xí nghiệp Xếp dỡ vận tải và dịch vụ
  • Công đoàn đồng hành với hoạt động thể thao của CBCNV vinaship: Giải quần vợt CLB Vinaship