Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Tin tức - Sự kiện / Tin công ty / BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2020

Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship xin gửi đến các Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020 . Để xem báo cáo chi tiết các Quý cổ đông vui lòng ấn vào biểu tượng dưới đây:

LINK TẢI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2020: CLICK HERE

Bài viết liên quan

  • Công tác phòng chống dịch Virus Corona tại Công ty CP VTB Vinaship
  • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
  • Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020