Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Chuyên mục khác / THÔNG BÁO VỀ THẤT LẠC SỔ CNSHCP CỦA CỔ ĐÔNG LÃ TRỌNG QUÂN

THÔNG BÁO VỀ THẤT LẠC SỔ CNSHCP CỦA CỔ ĐÔNG LÃ TRỌNG QUÂN

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

ÔNG LÃ TRỌNG QUÂN

Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

– Họ tên chủ sở hữu: Lã Trọng Quân

– Số đăng ký sở hữu: 031180606,  ngày cấp: 30/04/1975

– Địa chỉ: 105D Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng

– Số lượng cổ phần sở hữu: 4.000 Cổ phần

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định pháp luật

Mọi chi tiết xin liên hệ

Tổ thư ký –Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Số 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

SĐT: 02253.841034

Bài viết liên quan

  • LỄ KHÁNH THÀNH TÒA NHÀ VÀ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (19/5/1984 – 19/5/2024)
  • NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN
  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN
  • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
  • THÔNG BÁO CHÀO BÁN THANH LÝ CONTAINER 20 FEET