Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Trụ sở chính: Số 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3841034                        Fax: 0225.3842271

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban và Sở giao dịch ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Mã chứng khoán: VNA

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2024

2. Lý do và mục đích:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

3. Nội dung cụ thể

– Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 30/01/2024 đến 23/02/2024

– Địa điểm thực hiện: tại Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship – Số 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

– Nội dung lấy ý kiến: Thông qua kế hoạch bán 02 tàu trong năm 2024:

+ Tàu Vinaship Star, trọng tải 23.949 dwt, đóng năm 1996 tại Nhật Bản

+ Tàu Vinaship Diamond, trọng tải 24.034 dwt, đóng năm 1996 tại Nhật Bản

Bài viết liên quan

  • Văn bản chấp thuận tài liệu BC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần của UBCKNN
  • LỄ KHÁNH THÀNH TÒA NHÀ VÀ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (19/5/1984 – 19/5/2024)
  • NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN
  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN
  • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024