Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Thông báo về ngày ĐKCC cho việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo về ngày ĐKCC cho việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG

 

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Trụ sở chính: Số 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3841034                        Fax: 0225.3842271

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban và Sở giao dịch ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Mã chứng khoán: VNA

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024
  2. Lý do và mục đích:

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

  1. Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện dự kiến: thông báo sau

– Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

– Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT và TGĐ. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, cùng các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Bài viết liên quan

  • TB về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  • Văn bản chấp thuận tài liệu BC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần của UBCKNN
  • LỄ KHÁNH THÀNH TÒA NHÀ VÀ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (19/5/1984 – 19/5/2024)
  • NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN
  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN