Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / THÔNG BÁO VỀ HỒ SƠ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

THÔNG BÁO VỀ HỒ SƠ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship kính gửi đến các Quý Cổ đông Hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng  văn bản cụ thể như sau:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch bán thanh lý tàu Vinaship Star và Vinaship Diamond của HĐQT Vinaship

3. Dự thảo Nghị quyết 

* Lưu ý: Trong trường hợp Quý cổ đông nào không nhận được phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do địa chỉ trong Danh sách cổ đông chốt ngày 24/01/2024 không rõ ràng, các Quý cổ đông có thể tải trực tiếp phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đường link trên và liên hệ Tổ thư ký – Phòng khai thác theo địa chỉ như dưới đây để điền thông tin của Quý cổ đông vào Phiếu lấy ý kiến như mẫu:

TỔ THƯ KÝ – PHÒNG KHAI THÁC

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Số 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225. 3841034                  Fax: 0225.3842271

 

Bài viết liên quan

  • Văn bản chấp thuận tài liệu BC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần của UBCKNN
  • LỄ KHÁNH THÀNH TÒA NHÀ VÀ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (19/5/1984 – 19/5/2024)
  • NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN
  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN
  • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024