Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Chuyên mục khác / NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN

Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship xin gửi đến các Quý cổ đông Nghị quyết  và  Biên bản họp HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

LINK TẢI NGHỊ QUYẾT

LINK TẢI BIÊN BẢN

Bài viết liên quan

  • Văn bản chấp thuận tài liệu BC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần của UBCKNN
  • LỄ KHÁNH THÀNH TÒA NHÀ VÀ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (19/5/1984 – 19/5/2024)
  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN
  • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
  • THÔNG BÁO CHÀO BÁN THANH LÝ CONTAINER 20 FEET