Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Tin tức - Sự kiện / Tin công ty (Page 2)

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi các quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tải file đính kèm phía dưới 1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 2. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 3. Báo cáo của Hội đồng…

Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã CK: VNA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại…

Xem thêm